Kanadensiska rosor

Kanadensiska rosor trivs på soliga platser

De lågväxande kanadesiska buskrosorna kom ut på marknaden för ett antal år sedan. De flesta sorter växer buskigare än rabattrosorna men blir lägre än traditonella buskrosor. Oftast blir rosorna lite högre än förädlaren skriver i artbeskrivningen. Vinterhärdigheten är förträfflig, rosorna kan rekommenderas till växtzon I-IV (V).

Viktigaste egenskapen för dessa rosor är att de är rotäkta. Så ingen fara ifall kvistar av rosenbusken fryser under vintern, nya kvistar växer ut, som blommar samma år. Plantorna är förökade genom sticklingar vilket betyder att rot och kvistar är av samma sort = rotäkta.

Kanadensiska rosorna trivs och blommar bäst på en varm skyddad plats. Bästa växtunderlaget är kraftig mullrik jord som är kalkad.  Lerjordar jordförbättras med sand och torv. På bottnet av planteringsgropen kan man lägga kompostjord eller benmjöl. Rosornas rötter är kraftigtväxande så gropen bör vara djup, 50cm. Jorden bör vara genomsläpplig för ytvattnet. Vattnet får ej bli stående runt rosorna. Vid behov bör jorden dräneras.

På våren beskärs rosorna endast efter behov. Inga kraftiga nedbeskärningar görs, ifall det inte är nödvändigt. Endast torra eller frusna kvistar klipps bort. Långa klena grenar toppas. Under säsong klipps utblommade blommor bort + två bladpar till. De aktiverar bildningen av nya blomknoppar.