Äppelträdsbeskäring

Låt dina äppelträd beskäras av expert

Den bästa tidpunkten för att beskära äppelnträd är på våren, före knoppsprickning. Då syns grenverket och vilka grenar som är döda. Låt dina äppelträd beskäras av en expert, för att förvara dina äppelträd i gott skick för kommande år, och för att få en god skörd under de kommande åren.