Beställ dina plantor per E-post eller FB messenger.
Betala via MobilePay och hämta era plantor när det passar er bäst.

Plantor, växter & beskärningstjänster

Äppelträdsbeskäring

Låt dina äppelträd beskäras av en expert

Den bästa tidpunkten för att beskära äppelnträd är på våren, före knoppsprickning. Då syns grenverket och vilka grenar som är döda. Låt dina äppelträd beskäras av en expert, för att förvara dina äppelträd i gott skick för kommande år, och för att få en god skörd under de kommande åren.

Ympning av träd

Ett träd med god frukt är guld värt

Har du ett  gammalt äppel- eller päronträd på gården med extragod frukt? Skulle du gärna vila ha flera likadana?

Grönbacka Plantskola ympar äppel- och päronträd med lång erfarenhet. På beställning får du ett nytt fruktträd av precis samma slag som ditt gamla. Ympar även familjeträd enligt önskemål.

Processsen tar ca. 1-2 år, beroende på hur stor planta du vill ha.

Vi ympar även prydnadsträd.

Planera din gård!

Visualisera dina trädgårdsplaner med vårt planeringsbotten!

Visualisera dina planer för trädgården, rabatten eller trädgårdslandet på papper – ladda ner och skriv ut vårt planeringsbotten (A4)!

Kanadensiska rosor trivs på soliga platser

De lågväxande kanadesiska buskrosorna kom ut på marknaden för ett antal år sedan. De flesta sorter växer buskigare än rabattrosorna men blir lägre än traditonella buskrosor. Oftast blir rosorna lite högre än förädlaren skriver i artbeskrivningen. Vinterhärdigheten är förträfflig, rosorna kan rekommenderas till växtzon I-IV (V).

Viktigaste egenskapen för dessa rosor är att de är rotäkta. Så ingen fara ifall kvistar av rosenbusken fryser under vintern, nya kvistar växer ut, som blommar samma år. Plantorna är förökade genom sticklingar vilket betyder att rot och kvistar är av samma sort = rotäkta.

Kanadensiska rosorna trivs och blommar bäst på en varm skyddad plats. Bästa växtunderlaget är kraftig mullrik jord som är kalkad.  Lerjordar jordförbättras med sand och torv. På bottnet av planteringsgropen kan man lägga kompostjord eller benmjöl. Rosornas rötter är kraftigtväxande så gropen bör vara djup, 50cm. Jorden bör vara genomsläpplig för ytvattnet. Vattnet får ej bli stående runt rosorna. Vid behov bör jorden dräneras.

På våren beskärs rosorna endast efter behov. Inga kraftiga nedbeskärningar görs, ifall det inte är nödvändigt. Endast torra eller frusna kvistar klipps bort. Långa klena grenar toppas. Under säsong klipps utblommade blommor bort + två bladpar till. De aktiverar bildningen av nya blomknoppar.

Vård & skötsel av klematis

Klematisen planteras i sol till halvskugga på en skyddad, varm, men inte het plats. Jordmånen skall vara näriksrik och luftig, men ändå binda vatten.

Plantering

Planteringsgropen skall vara stor,  50-60cm åt alla håll. I gropens botten och runt kanterna  går det bra att  placera kompost, men runt rotklumpen är det bra att lägga mera sandbaserad näringsfattigare jord. Plantan klarar bättre av att rota sej och utveckla rotsystemet när det inte finns fara för över fuktighet. Runt rothalsen går det bra att lägga sand eller grus. Planteringsavståndet är 1-1,5m och –djupet är 10-20cm djupare än vad plantan är i krukan. Ett till två ögonpar  bör bli in i mullen. Detta stärker vinterhärdigheten och hindrar rötterna att stiga upp mot jordytan. Plantan placeras 20cm från väggen.  Man bör också se till att solen inte kommer till att hetta upp eller torka ut jordytan med att plantera marktäckande perenner eller låga buskar framför klematisen.

Skötsel, bevattning och gödsling

Klematisen behöver stöd att klänga fast vid, t.ex  ett träd. De behöver mycket vatten och gödsel för att må bra och orka blomma.  Gödsla med vanlig trädgårdsgödsel varannan vecka. Sluta gödsla i början av augusti. Vid extremt torra somrar bör man vattna en gång i veckan,men undvika att hälla vattnet direkt på rothalsen.  ´Plantera´ ett dräneringrör  i gropen i samband med plantering av plantan så sköts bevattningen via röret.

Beskärning och vinterskydd

Praktklematisen behöver regelbunden beskärning för att blomma flitigt.  Jackmanii- och Languniosa  klematisgrupperna blommar på årets växt. Beskär tidigt på våren 2-3 ögonpar högre upp än året tidigare. Köldskadade grenar klipps strax ovan ett friskt ögonpar.  Beskärningen kan också göras på hösten. Klipp ner till 10-15cm, men så att det blir kvar 2-3 ögonpar. Patens-klemarisgruppen blommar på fjolårs växt. Beskär tidigt på våren men mycket försiktigt. Så att plantan hinner blomma under sommaren. På hösten kan man glesa ut klematisen och klippa bort blommade toppar.

Vinterskyddet sätts på plats först när marken hunnit lätt frysa. Går att använda torr torv, barrkvistar eller dubbel väv.

Sjukdomar

Vid fuktiga varma somrar kan klematisen få angrepp av vissnesjuka. Första tecknena är  mörka fläckar på bladena, senare mörka fläckar under blad och på stjälken. Döda kvistar tages bort och smittade kvistar klipps ner till friskt ställe. Sjuka kvistar bränns, så att inga sporer kommer till att sprida sej. Mjöldagg kan vara till besvär vid heta torra platser. Tillräckligt djup grop med vätskebindande jord motarbetar angreppet. Får man ändå angreppav mjöldagg, så duscha med en blandning av 1l vatten, 2tsk bikarbonat och 2tsk såpa, regelbundet ca 1 gång i veckan.

Ta kontakt!

040 549 2572

15 + 4 =